Loading...


ปิดด่านมิอาจขวางกั้นมิตรภาพไทย-กัมพูชาเทือกเขาพนมดงรัก กั้นเขตแดนไทย-กัมพูชา จ.สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และเป็น "ต้นน้ำลำชี"

สภาพจุดผ่อนปรน ช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ขณะที่ยังไม่เปิดเป็นด่านถาวร

ผมมาที่นี่บ่อยครั้งมาก สาวญวนสวยมากเลย ผมเป็นผู้ข่าว หนังสือพิมพ์ ภาษาอังกฤษ บางกอกโพสต์ ที่นำเสนอข่าวชายแดน การสู้รบเขมรแดง จึงต้องมาทำข่าวหาข่าว ประจำ

ถนนจากด่านทหาร เรียกว่าถนนสายลวด ระยะทาง16กม ขรุขระทั้งโขดหินโคลนตมในฤดูฝน ถนนสายลวดมาจากการสื่อสารจากชายแดนที่นี่ต้องสื่อสารตามสายลวดทองแดง

เขตชายแดนจึงชำชอง มีข้อมูลมาก ได้เปรียบตรงที่สื่อภาษาเขมรได้ มาทำข่าว ทั้งเขียนสารคดี ที่ถนัด สำนวนจะออกมาเอง เขียนแล้วไม่แก้ ถ้าแก้แล้ว

จะไปใหม่เรื่อยๆ

ค่าน อันเป็นเขตแดน ที่กำหนดว่ามี "พนมดงรัก"กั้นเขตแดน ไทย กัมพูชา ด้าน. สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ก็ไม่ผิด

แต่ว่าเขตแดนนั้น อยู่ตีนเขาแดนฝั่งเขมร ต้องข้ามภูเขาไป

ไม่ได้อยู่คนละครึ่งภูเขา ซะที่ไหน

แน่ละเพราะเสียมราฐ พระตะบอง เคยเป็นเมืองขึ้นของไทย

และภูเขาพนมดงรักเป็นต้น"แม่น้ำลำชี"สาขาหนึ่งของแม่น้ำมูลที่กั้นเขตจ.สุรินทร์กับจ. บุรีรัมย์ น้ำได้ไหลไปทางราษีไศล

สายน้ำนี้ไหลข้ามหลายจังหวัด

เช่นเดีนวกับแม่น้ำ ปิง วัง ยมน่าน ไหลจากเหนือสุด ข้ามหลายจังหวัดมาสู่ปากน้ำโพธิ์นครสวรรค์

แล้ว "ลำน้ำห้วยจันทร์" ไหลมาจากภูเสลา เทือกเขาบรรทัด

มาสู่อำเภอขุนหาญ ลงน้ำตกห้วยจันทร์ ชั่วนาตาปี ก็ไม่แปลก

แปลกตรงไหนล่ะ

มีคำว่า ไหลมาจาก "เทือกเขาบรรทัด "นี้เอง

ทำให้หลายคนจับประเด็นเรื่องภูเขา เอาเทือกเขาบรรทัด และภูเขต่างมาอ้างอิง ว่าภูเขาลูกไหนบ้างกั้นเขตแดนใดบ้าง

จึงเป็นความตื้นในภูมิปัญญาไม่ลึกซึ้ง ไม่เข้าใจไม่แหลมคม จึงได้วัดภูมิปัญาของคนแล้ว ที่แสดงออกไปแล้ว


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ