Loading...


รัฐบาลไฟเขียวพักหนี้ ขสมก.1.3 แสนล้าน 7 ปี


นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการของแผนฟื้นฟูกิจการของ ขสมก. ตามการเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. (ฉบับปรับปรุงใหม่) ที่มีนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการ ขสมก. (บอร์ด ขสมก.) ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบภายในเดือน ต.ค.นี้

 

สำหรับสาระสำคัญของแผนฟื้นฟูดังกล่าว คือ กระทรวงการคลังในฐานะเจ้าหนี้ของ ขสมก. เพราะเป็นผู้ค้ำประกันหนี้ให้ ขสมก. 100% นั้น จะพักหนี้สะสมของ ขสมก.ที่มีอยู่ประมาณ 130,000 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 7 ปี เพื่อให้ ขสมก.ดำเนินการฟื้นฟูกิจการให้สำเร็จ และกลับมาทำกำไรได้ภายใน 7 ปี จากนั้นค่อยกลับมาจ่ายหนี้ต่อ โดยแผนนี้จะทำให้ ขสมก.สามารถกลับมาทำกำไรได้ในระยะยาว นอกจากนี้ จะยังสามารถใช้เงื่อนไขในแผนนี้ ประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ ขสมก.ได้ เพราะที่ผ่านมา ขสมก.อ้างว่า การมีภาระหนี้มาก ทำให้องค์กรไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงจะใช้เงื่อนไขในแผนฟื้นฟู ประเมินผลการทำงาน และวัดผลการทำงานของผู้บริหาร ขสมก. เป็นระยะๆหลังจากที่ ครม.อนุมัติแผนฟื้นฟูและพักหนี้ให้แล้ว

 

“ถ้าไม่มีภาระหนี้แล้ว ขสมก.ยังไม่สามารถทำกำไรได้อีก ก็อาจต้องพิจารณาแปรรูป ขสมก.ออกจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ เพราะปัจจุบัน ขสมก. เป็นรัฐวิสาหกิจ 100% ไม่มีเอกชนถือหุ้น จึงเป็นภาระของรัฐบาลในการดูแลแก้ปัญหา ซึ่งการพักหนี้ให้กับ ขสมก. ผมถือว่าเป็นการรีเซ็ตมากกว่าเป็นการหยุดเลือดที่ไหล เพื่อที่จะทำให้ ขสมก.หายใจได้ เพราะหยุดดอกเบี้ยที่เดินอยู่ แล้วหนี้ที่มีอยู่ก็หาทางจัดการ เช่น ทยอยผ่อน ยกหนี้ไปทำให้เป็นระยะยาว อะไรก็แล้วแต่ อยู่ในแผนที่มีการทำมาเสนอ”อนุทิน กล่าว

 

ด้านนางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม เห็นชอบแผนฟื้นฟู ขสมก.ที่ปรับปรุงใหม่ โดยจะนำเสนอ ครม.ให้ทบทวนมติ ครม.เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.62 ที่เห็นชอบในหลักการของแผนฟื้นฟู ขสมก. (ฉบับเดิม) แล้วใช้แผนฟื้นฟูฉบับใหม่ สำหรับการพักหนี้ ขสมก. ที่ประชุมได้อนุมัติในหลักการให้รัฐบาลรับภาระหนี้สินของ ขสมก. โดยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ของ ขสมก. โดยพิจารณาจากยอดหนี้คงค้างที่รัฐบาลรับภาระ ณ วันที่ 30 ก.ย.64

 

ส่วนประเด็นอื่นๆที่สำคัญ ได้แก่ 1.แนวทางการปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง โดยมีโครงข่ายหลัก 162 เส้นทาง และให้ ขสมก.บริหารจัดการเดินรถตามแผนฟื้นฟูฉบับปรับปรุงใหม่ 2.ให้ ขสมก. มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางที่มีการกำหนดใหม่ หรือเส้นทางเดินรถที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ก่อนผู้ประกอบการขนส่งรายอื่น และ 3.การกำหนดค่าโดยสารให้ ขสมก. จัดเก็บเป็นอัตราเดียว โดยในอนาคตอาจปรับเพิ่ม หรือลดอัตราค่าโดยสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์.


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ