Loading...


"มาเลเซีย"สั่งปิดด่าน"บูกิตกายูฮิตัม"14 วันสกัดโควิด(ชมคลิ)


สงขลา-มาเลเซีย ปิดด่าน “บูกิตกายูฮิตัม” 14 วัน ควบคุมโควิด 19 ทำคนไทย ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ ระบุ พบผู้ติดโควิด 19 จำนวนกว่า 100 คน ส่วนขนส่งเดินทางตามปกติ

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ด่านพรมแดนสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา รอยต่อชายแดนไทย รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ปิดด่านรับคนไทยในประเทศมาเลเซีย เดินทางกลับประเทศชั่วคราวตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันนี้จนถึงวันที่ 25 กันยายน เป็นเวลา 14 วัน เป็นผลมาจากทางการมาเลเซีย ได้ออกประกาศห้ามมิให้บุคคลใดเดินทางเข้าออกผ่านด่านบูกิตกายูฮิตัม (Bukit Kayu Hitam) เป็นการชั่วคราว

ซึ่งเป็นด่านที่ตั้งอยู่ในรัฐเคดาห์ตรงข้ามกับด่านพรมแดนสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ระหว่างวันวันที่ 12 -25 ก.ย. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เนื่องจากในรัฐเคดาห์ ขณะนี้พบการระบาดของไวรัสโควิด 19 มากที่สุดในประเทศมาเลเซีย กว่า 100 คน ทางการมาเลเซียจึงต้องระงับการเดินทางเข้าออกประเทศทางด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์ ไปชั่วคราว

ขณะที่บรรยากาศที่ด่านพรมแดนสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ในวันนี้ ทางการมาเลเซีย อนุญาตให้คนไทย จำนวน 5 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 3 คน ซึ่งถูกจับกุมอยู่ในประเทศมาเลเซีย และพ้นโทษเดินทางกลับเป็นชุดสุดท้าย โดยตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ประเทศมาเลเซียมา ส่งที่ด่านพรมแดนสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา แต่ในส่วนของการขนส่งระหว่างประเทศไทย มาเลเซียทางด่านพรมแดนสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ยังคงดำเนินการได้ตามปกติ ห้ามเฉพาะการเดินทางเข้าออกของบุคคลเท่านั้น

ด้านสถานเอกอัครราชทูตในมาเลเซีย ได้ขอให้คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยทางบก ระหว่างวันที่ 12-25 กันยายน 2563 ไปลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทางโดยเลือกด่านพรมแดนอื่น ได้แก่ ด่านเบตง อ.เบตง จ. ยะลา กับรัฐเปรัค ด่านสุไหงโก-ลก อ.สุไหง จ.นราธิวาส กับรัฐกลันตัน และหรือด่านวังประจัน จ.สตูล กับรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย แทนชั่วคราว

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทาง ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://dcaregistration.mfa.go.th และขอให้ดำเนินการขอใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า ‘fit to travel’ ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง และกรุณาเดินทางให้ถึงด่านก่อนเที่ยงวันของวันที่ระบุในหนังสือรับรองการเดินทางซึ่งเป็นไปตามวันที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ และกรุณาเตรียมเอกสารหนังสือรับรอง ฯ ใบรับรองแพทย์ และหนังสือเดินทางให้พร้อมแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองด้วย

สำหรับสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ในประเทศมาเลเซีย ข้อมูล ณวันที่ 11 กันยายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จำนวน 182 คน จากจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม จำนวน 9,810 คน กำลังรักษา จำนวน 105 คน รักษาหายแล้ว จำนวน 9,181 คน และเสียชีวิต จำนวน 128 คน.


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ