Loading...


แกนนำพูโลเรียกร้อง 4ข้อ เพื่อสู้กระบวนการพูดคุยสันติภาพ


ปัตตานี-แกนนำพูโลเรียกร้อง 4ข้อ เพื่อสู้กระบวนการพูดคุยสันติภาพ หลังจากลือสะพัดว่าฝ่ายไทยไม่ยอมเจรจากับมาราเลือกคุยบางกลุ่มที่คาดว่ามีบทบาทปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จริง

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานจากกรณีมาการลือสะพัดว่าฝ่ายไทยเริ่มจะไม่พูดคุยกับกลุ่มมารา และเลือกพูดคุยแค่บางกลุ่มที่มีบทบาทกับปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนจริง โดยเฉพาะจากกลุ่มบีอาร์เอ๋นBRN และเลือกจะพูดคุยกับตัวแทนหรือแกนนำประชาชนในพื้นที่เป็นหลักโดยผ่านสภาสันติสุขที่มีจำนวน 290 ตำบลควบคูกับการเจรจาพูดคุยกับตัวแทนกลุ่มบีอาร์เอ็นBRN

กาตูรี มาสโกตา ประธานขบวนการพูโล PULO

ล่าสุดนายกาตูรี มาสโกตา ประธานขบวนการพูโล PULO ได้โพสต์ความคิดเห็นต่อกรณีการพูดคุยเจรจาสันจิภาพ สันติสุขของตัวแทนกลุ่มขบวนการปลดปล่อยปัตตานีหรือกลุ่มผู้มีความคิดเห็นต่าง กับตัวแทนรัฐบาลไทยที่นำโดย พลเอกวัลลภ รักเสนาะ โดยมีมาเลเซียทำหน้าที่อำนวยความสะดวกว่า เมื่อพิจารณาจากบรรยากาศ สถานการณ์และสภาพความเป็นจริงของกระบวนการแก้ปัญหาในปาตานีที่เริ่มต้นเมื่อหลายสิบปีก่อนก็ยังไม่ปรากฏสัญญาณใด ๆ ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมแม้ว่าจะดำเนินไปอย่างราบรื่นก็ตาม ดังนั้นผมคิดว่าสมควรที่จะต้องคิดค้นการเปลี่ยนแปลงขึ้นบังเอิญกระบวนการนี้นำโดยผู้อำนวยความสะดวก (ตันศรีราฮิมนูร์)อีกครั้ง

จึงสมควรที่จะมีการคิดการสร้างแบรนด์และการปรับโครงสร้างด้วยแนวทางและวิธีการใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากก่อนเพื่อ”ชุบตัวใหม่”และค้นหาแรงผลักดันใหม่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งดีและไม่ดี ซึ่งจะเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ในการกำหนดขั้นตอนต่อไปที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ครอบคลุมยุติธรรมและยั่งยืนในที่สุด

สิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญ ได้แก่

1. เลือกประเด็นพื้นฐานเพื่อเริ่มการเจรจา

2. ค้นหากลไกที่ชัดเจนที่องค์กรเคลื่อนไหวทั้งแนวร่วมทุกฝ่าย และองค์กรภาคประชาสังคม รวมทั้งนักการเมืองและนักวิชาการชาวมลายูปาตานี เข้าร่วมในกระบวนการเจรจา

3. ให้เปลี่ยนชื่อกระบวนการเจรจาเสียใหม่ที่สามารถช่วยทำให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการเจรจาอย่างครอบคลุม

4. กำหนดโครงสร้างใหม่ของกระบวนการเจรจาเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างจะได้มีส่วน(ในกระบวนการเจรจา)ให้มีความหมาย(และประสิทธิภาพ)ยิ่งขึ้น

หวังว่าด้วยการพิจารณาของทุก ๆท่านในเรื่องต่าง ๆดังกล่าวข้างต้น เราจะสามารถก้าวไปสู่การก่อตัวของระบบการปกครองปาตานีที่สงบสุขและเจริญรุ่งเรืองที่อยู่ภายใต้การดูแลของภาคีระหว่างประเทศและท้องถิ่น

นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานคณะสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนอเรียกร้องที่ได้จากการรับฟังข้อเสนอจากผู้เห็นต่าง เสนอต่อพลเอกวัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระหว่างเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของพลเอกวัลลภ รักเสนาะ ที่ห้องประชุมใหญ่สำนัหงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีวานนี้ โดยมีเนื้อหาข้อเรียกร้องทั้งหมด 4 ด้าน คือ

 

1.ขอรัฐบาลไฟเขียว”วันศุกร์”เป็นวันหยุดราชการ ให้สอดคล้องกับเพื่อนบ้าน

2.แนะทำป้ายหมู่บ้าน -ส่วนราชการ 3 ภาษา คือ ไทย มลายู ภาษาอังกฤษ

3.ขอให้เพิ่ม ภาษามลายู เป็นภาษาราชการ

และ 4. เสนอตั้ง”คณะกรรมการร่วม” รองรับ พื้นที่พิเศษ-พ.ร.บ.กระจายอำนาจ, พ.ร.บ.การปกครองรูปแบบพิเศษ


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ